Diversiteit en inclusie

De Tweede Kamer is van iedereen en voor iedereen. Wij streven naar een grote diversiteit aan achtergronden, perspectieven en kennis binnen onze organisatie. Dit stimuleren we op verschillende manieren.

Inclusieve organisatie

De Tweede Kamer wil een inclusieve organisatie zijn in de breedste zin van het woord. Dit zal niet alleen tot uiting moeten komen in de aantallen – oftewel de vertegenwoordiging vanuit de verschillende doelgroepen -, maar ook in het je welkom voelen en je vrij voelen om jezelf te kunnen zijn. Lees hier meer over groei en ontwikkeling binnen de Tweede Kamer en hoe we dit stimuleren. Ons personeelsbeleid en arbeidsvoorwaarden ondersteunen dit ook.

Talent naar de Top

Ter versterking van de diversiteit en inclusie binnen de Kamerorganisatie richten we ons op verschillende dimensies. Voor wat betreft gender is er een quotum waaraan we willen voldoen.  Daarom hebben wij het Charter Talent naar de Top ondertekend. Sinds de start van Talent naar de Top in 2008 hebben meer dan 260 organisaties hetzelfde gedaan.

Hier worden concrete doelstellingen vastgelegd voor meer diversiteit en inclusie in de top van de organisatie. De resultaten worden ieder jaar bekendgemaakt in het monitoringsrapport van de Stichting Talent naar de Top.

Participatie

We stellen werkplekken beschikbaar voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarbij biedt onze participatiecoach Robert Kila de nodige begeleiding.

Heb je vragen over ons participatiebeleid of ben je benieuwd welke mogelijkheden er zijn voor jou? Neem dan contact op met Robert Kila per mail: r.kila@tweedekamer.nl